Fritidsluppen


Fritidsluppen

Fritidsluppen er et samtaleredskab udviklet af Sammenslutningen af Unge Med Handicap under projekt Fælles om Fritiden. Formålet med Fritidsluppen er at gøre det lettere og mere overskueligt at tale om, hvilke fritidsaktiviteter der findes, hvad de går ud på, og hvordan man går til de forskellige aktiviteter. Fritidsluppen viser, hvilke muligheder der er, og kortene kan fungere som inspiration eller være øjenåbnende. Derudover kan redskabet bruges til at starte en snak om fritidsaktiviteter, motivation og forudsætninger for at gå til noget.

For at få mest ud af Fritidsluppen anbefaler vi, at den bruges til en snak mellem et barn og en voksen. Sammen kan de til- og fravælge aktivitetskort, alt efter hvad de ønsker at snakke om. F.eks. kan kortene udvælges i forhold til barnets forudsætninger og ønsker til aktiviteten (se ikonkort), eller kortene kan sorteres i forhold til lokale foreninger og tilbud eller ud fra fritidskategorier (se kategorikort).

Fritidsluppens aktiviteter er inddelt i 9 fritidskategorier. Hver fritidskategori har sin egen farve, og farverne kan således anvendes som en sorteringsmekanisme. Hvert aktivitetskort består af en forside med en tegning af aktiviteten og en bagside med tekst om, hvordan aktiviteten foregår, en faktaboks med information om økonomi, sæson og udstyr samt et felt med ikoner, der beskriver opmærksomhedspunkter i forhold til aktiviteten.

Vær opmærksom på, at flere fritidsaktiviteter godt kan være samlet på ét kort, hvis de minder meget om hinanden, f.eks. springgymnastik og gymnastik eller klatring og bouldering.

Fritidsluppen er et dynamisk redskab, som kan bruges på mange forskellige måder og være med til at gøre snakken om fritidsaktiviteter visuel, konkret og legende. Den kan også bruges til at finde den helt rigtige aktivitet i forhold til et barns drømme og forudsætninger.

God fornøjelse med at bruge Fritidsluppen!

Det er muligt at købe en trykt version af Fritidsluppen – kontakt sumh@sumh.dk for nærmere information.

 

læs mere
Hele Fritidsluppen – med introduktionskort

Her findes den Fritidsluppen i en samlet version med alle introkort samt aktivitetskortene inden for de ni forskellige fritidskategorier.

læs mere
Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter er aktiviteter, som ikke helt passer ind i nogen af fritidskategorierne, men som er sjove og spændende aktiviteter, hvor du f.eks. kan prøve en fritidsaktivitet på is eller med en motor.

Øvrige aktiviteter kategorien kan hentes her.

læs mere
Rytmiske aktiviteter

Til rytmiske aktiviteter bevæger du kroppen meget – ofte i takt til musik. Nogle gange lærer du at lave små serier og prøver at koordinere forskellige øvelser i rækkefølge efter hinanden.

Rytmiske aktiviteter kategorien kan hentes her.

læs mere
Fordybelsesaktiviteter

I fordybelsesaktiviteter har du tid til at tænke og koncentrere dig. I nogle aktiviteter skal du lære at lægge en plan for, hvad dit næste træk skal være, og i andre aktiviteter kan du øve dig i at skabe ro, fokus eller afslapning i din krop.

Fordybelseskategorien kan hentes her.

læs mere
Kreative aktiviteter

Når du går til kreative aktiviteter, lærer du at bruge din fantasi og lave noget med dine hænder, din stemme og din krop. Du kan fordybe dig i noget, du synes er spændende, og måske nørde med noget, du rigtig godt kan lide.

Kreative aktiviteter kategorien kan hentes her.

læs mere
Natur og dyr

Aktiviteterne under natur og dyr foregår oftest udenfor i og med naturen. Du skal kunne lide at være ude i alt slags vejr og ikke være bange for at blive lidt beskidt undervejs. I nogle aktiviteter har du også at gøre med dyr – lige fra små fisk til store heste.

Natur og dyr kategorien kan hentes her.

læs mere
Vandsport

Til alle vandsportsaktiviteter kan du risikere at blive våd, og mange af dem foregår udenfor, på nær svømning. I alle tilfælde skal du kunne lide vand for at kunne gå til en vandsport – også selvom du mest skal sidde i en båd og lære at sejle eller ro.

Vandsport kategorien kan hentes her.

læs mere
Kampsport

Til kampsport lærer du at koordinere forskellige bevægelser og at forsvare dig selv. Du får også god kondition af at dyrke kampsport, og du øver dig i at fokusere og koncentrere dig.

Kampsport kategorien kan hentes her.

læs mere
Motion og styrke

Motion og styrke er aktiviteter, hvor du ofte bevæger dig meget, og hvor du kan få sved på panden og komme i god form. Tit skal du også bruge dine muskler i mange øvelser.

Motion og styrke kategorien kan hentes her.

læs mere
Boldspil

Spilles med en bold af en art, og ofte bevæger du dig meget i løbet af aktiviteten. Boldspil kan både være en holdsport og en individuel sport. Boldens størrelse kan variere, og det kan være forskelligt, hvilken type bane man spiller på.

Boldspil kategorien kan hentes her.