Fællesskaber for alle


Fællesskaber for alle

Denne informationsboks er målrettet dig, der gerne vil arbejde med en større mangfoldighed i et fællesskab. Materialets vigtigste pointer er, at alle har noget at byde ind med, og at man med den rette støtte og åbne tilgang vil kunne skabe gode fællesskaber for alle.Fællesskaber for alle Digitalkvalitet

Materialet giver dig en basisforståelse for inklusion, tilgængelighed og handicap. Der er lagt vægt på styrker i det mangfoldige fællesskab, hvor alle kan bidrage med noget. I materialet finder du desuden en række pædagogiske pointer til, hvordan du helt lavpraktisk kan skabe gode fællesskaber, hvor unge med særlige behov indgår.

Materialet er opdelt i forskellige typer handicap og giver dig redskaber til at imødekomme særlige behov hos unge, som ønsker at være del af et fællesskab. Du kan fx anvende materialet som op-slagsværk eller som samtalekort.

Boksen findes digitalt her og kan også købes i en fysisk version – kontakt sumh@sumh.dk for nærmere information: Videns-og værktøjsboks