Værktøjer


Værktøjer

I Fælles om Fritiden har vi en række forskellige værktøjer f.eks. samtaleredskaber, øvelser o.lign., som vi bruger til vores arrangementer. Nogle har vi selv udviklet til projektet eller gennem tidligere SUMH-projekter, mens andre er værktøjer eller viden, som andre organisationer eller virksomheder står bag. Læs mere om hvert enkelt værktøj herunder.

Værktøjerne kan bruges af både frivillige, forældre, foreningsledere, trænere og instruktører. Siden vil løbende blive opdateret og udvidet med flere redskaber.

FRITIDSLUPPEN

Hent Fælles om Fritidens Fritidslup her.

HANDICAPIDRÆTTENS VIDENSCENTER 

Handicapidrættens Videnscenter arbejder for, at mennesker med handicap får mulighed for at deltage i arbejdsliv, idræt og fritidsaktiviteter efter eget valg og websitet www.handivid.dk er fyldt med spændende forskning og viden herom. Alt materiale udlånes gratis.

DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT 

Rapporten beskriver foreningslivets positive egenskaber og de gevinster der er ved at være del af foreningslivet. Derudover beskriver rapporten de barrierer, som børn og unge med handicap møder i forhold til foreningsdeltagelse. Afslutningsvis præsenteres gode råd ift. inklusion i foreningslivet. Læs rapporten her.

FÅ MERE VIDEN OM…

Danske Skoleelever og Danske Handicaporganisationer har udviklet hjemmesiden www.allemed.dk, som handler om inklusion i folkeskolen. Denne viden er også nyttig i fritiden og på siden er der information og råd til, hvad du som kammerat kan gøre for, at børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme føler sig som en del af fællesskabet. Læs mere her.

VIDENS- OG VÆRKTØJSBOKS 

Boks med informationskort om handicaps, diagnoser og kroniske sygdomme. Fokus er på pædagogiske pointer og tekniske kompensationsmuligheder ift. inklusion. Derudover er der case-historier og beskrivelser af styrkerne ved at have foreningsdeltagere med handicap og diagnoser. Brug kortene som samtale-redskab og til at få ny viden. Hent boksen her: Videns- og værktøjsboks