VÆRDIEN AF EN MANGFOLDIG FORENING

Måske tænker I som forening/ fællesskab, at I allerede er rummelige og inkluderende. Måske tænker I, at det kræver mange ressourcer at byde unge med funktionsnedsættelser og særlige behov velkomne, eller at det ikke er jeres opgave. Der er dog rigtig mange gode grunde til at arbejde målrettet med at blive en mangfoldig forening.

Fokus på inklusion betyder også fokus på trivsel

Når man arbejder bevidst med inklusion af unge med særlige behov, vil man naturligt arbejde med den generelle trivsel i fællesskabet. Det kan styrke motivationen og fastholdelsen i fællesskabet. Når medlemmer og frivillige i jeres forening trives, er der store chancer for, at I både kan fastholde og rekruttere de kræfter, som I har brug for.

Styrket frivillighed

Mangfoldighed styrker frivilligheden i foreningen, da det stiller krav om god og kompetent frivilligledelse og -samarbejde. Det er kompetencer, som er stærkt efterspurgt i både foreningsliv og erhvervsliv, hvilket er attraktivt for både foreningen og den enkelte frivillige.

Flere frivillige kræfter

Når man kan rumme forskellighed i en forening eller et andet fællesskab, styrker det rekrutteringen. Man kan ganske enkelt nå ud til flere mennesker og få frivillige kræfter ind, som har et stort ønske om at bidrage og vise medborgerskab.

Flere medlemmer og større spejling

En mangfoldig medlems- og frivilligsammensætning skaber større spejling og identifikation med foreningen hos brugere af frivilligt socialt arbejde, eller hos potentielle medlemmer af foreningen. I kan altså både øge jeres medlemstal og skabe en større sammenhæng mellem jeres brugere og jeres frivillige. Samtidig får frivillige med meget forskellige baggrunde mulighed for at blive rollemodeller for hinanden og for brugerne.

Bidrag til den unges liv

Et aktivt og inkluderende fritidsliv, hvad enten det er som frivillig eller som deltager i foreningslivet, kan booste trivslen hos unge generelt. I kan således som forening bidrage til øget livsglæde, fællesskab og sammenhold for unge i en potentielt sårbar situation. Dermed gør I en kæmpe forskel på individniveau.

Sammenhængskraft og plads til alle

Inklusion kan være med til at nedbryde fordomme og tabuer omkring at leve med funktionsnedsættelser og særlige behov. Når vi mødes med mennesker som er forskellige fra os selv over en fælles interesse, så kommer vi tættere på hinanden. I kan dermed opleve at jeres medlemmer og frivillige bliver mere forstående og tolerante over for vores forskelligheder som mennesker. Hermed er I med til at skabe større sammenhængskraft og et samfund med plads til alle.

Ressourcer

For foreninger med en særlig social og mangfoldig profil vil der ofte være gode mulighed for at søge om kommunal eller privat støtte til foreningens aktiviteter, idet de er med til at løfte et samfundsansvar og skabe sammenhængskraft.