TILMELD DIG TIL KICK-OFF MØDE I FREDERIKSSUND 23. SEPTEMBER 2017

TILMELDING

Du tilmelder dig gennem dette TILMELDINGSSKEMA. (Brug linket, eller tilmeld dig direkte her på siden) 

Tilmeldingsfristen er den 15. september 2017.

 

INVITATION TIL KICK-OFF ARRANGEMENT

Få indflydelse på, hvordan fritidslivet skal være for børn med særlige behov i Frederikssund kommune

Hvordan synes du, at fritidsliv for børn med særlige behov bør styrkes i Frederikssund? Hvilke slags tilbud mangler du som forældre, barn og ung, træner eller aktivitetsleder? Og har du ideer til, hvordan fritiden bliver en god oplevelse for alle børn i Frederikssund?

Frederikssund Kommune og Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) er gået sammen om projekt Fæl-les om Fritiden. Det er en ny indsats, som skal styrke fritidslivet for børn med særlige behov i Frederikssund. Målet er, at alle børn – med og uden særlige behov kan blive del af et fritidstilbud.

Den 23. september inviteres til åbent kick-off møde, hvor alle interesserede kan bidrage til at forme Fælles om Fritidens arbejde med at styrke fritidslivet for børn med særlige behov. Kick-off mødet er for foreninger, forældre, børn og unge, politikere og interesserede fagfolk, som gerne vil dele tanker om inklusion af børn med særlige behov i fritiden og ideer til, hvad projekt Fælles om Fritiden bør satse på for at skabe tilbud til børn og forældre, foreninger og frivillige.

TID OG STED

Arrangementet afholdes den 23. september 2017 kl. 10.45-14.30. Det foregår i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Idrætsvej 5, 3550 Slangerup

PROGRAM

10.45-11.00: Ankomst med kaffe/ te
11.00-11.20: Velkommen og introduktion til Fælles om Fritiden
11.20-12.00: Paneldebat: Erfaringer og råd – hvorfor og hvordan giver det mening at arbejde med inklusion i for-eningslivet.
12.00-12.30: Frokost
12.30-13.30: Workshop: Hvordan styrker vi fritiden for børn med særlige behov i Frederikssund?
13.30-14.00: Opsamling og prioritering af ideer
14.00-14:30: Kaffe, kage og networking

Har du spørgsmål, så kontakt Fælles om Fritidens projektleder på mail: faellesomfritiden@sumh.dk eller tlf. 61 67 76 89.

DU ER VELKOMMEN TIL OGSÅ AT TILMELDE DIT BARN

Samtidig med workshoppen laver vi et hyggeligt og sjovtyprogram for børn om fritid og interesser. Du tilmelder dit barn i tilmeldingsskemaet. Har du spørgsmål til børneprogrammet, så skriv til faellesomfritiden@sumh.dk

FÆLLES OM FRITIDEN

Fælles om Fritiden er et projekt støttet af SATS-puljen. Samarbejdet mellem Frederikssund Kommune og Sam-menslutningen af Unge Med Handicap løber til og med 2018. I den periode skal projektet sætte initiativer i gang, som sikrer at børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme kan blive del af relevante og spændende fritidsaktiviteter. Blandt andet ved at bygge bro mellem børn med særlige behov, deres forældre og foreningslivet. Fælles om fritiden kan f.eks. arbejde med:

  • Foreningskurser og supervisionsforløb om rummelighed og inklusion i fritiden
  • Netværksdannelse mellem forældre til børn med særlige behov
  • Etablering af frivillig fritidsvejledning og følgeordning
  • Inklusionslege og teambuilding for børn i foreningslivet