Samarbejde med STU


Samarbejde med STU

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) har sammen med Frivilligcenter Vesterbro/ Valby/ Kgs. Enghave fået støtte fra Socialstyrelsen til projektet ”Frivillig – en del af fællesskabet”. Derfor arbejder vi lige nu på at indgå samarbejder med en række STUer i Københavnsområdet.

Et samarbejde går ud på at bygge bro mellem det almene foreningsliv og unge med handicap – både som deltagere i foreningerne, men særligt i forhold til at udføre frivilligt arbejde. Formålet er, at de unge bliver del af frivillige fællesskaber, som kan række ud over deres skoletid på STUen, og som kan styrke deres medborgerskab og modvirke ensomhed. Vores målgruppe er unge med alle typer handicap og diagnoser, som går på en STU.

En stor del af projektet bygger på, at vi indgår samarbejde med STUerne om at bygge bro mellem de unge og foreningslivet. En anden del af projektet handler om at klæde foreningerne godt på til at samarbejde med STUer, møde de unge som de er og inkludere dem i fællesskabet.

Ønsker I at indgå i et samarbejde eller høre mere, så kontakt projektleder Karen Vestergård Jacobsen på mail karen@sumh.dk eller tlf. 92 154 26 17.