TIL SKOLER


TIL SKOLER

Børn og unges deltagelse i fritidsfællesskaber og frivilligt arbejde er et udtryk for medborgerskab og ligeværdig deltagelse i samfundet. Derfor er det aktuelt at sætte foreningsliv på skoleskemaet i både grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Det er vigtigt at blive introduceret til foreningslivet, ligesom det er centralt, at man i skolen arbejder med børn og unges holdninger og fordomme til handicap og mangfoldige fællesskaber. SUMH tilbyder både samarbejder og kortere konsulentydelser, som kan sætte foreningsliv og mangfoldige fællesskaber på skoleskemaet.

Læs mere om de forskellige muligheder her:

Samarbejde med STU

Besøg af SUMHs inklusionsambassadører

Inklusionslege