Inspirationskatalog til kommuner


Inspirationskatalog til kommuner

Dette inspirationskatalog er henvendt til kommuner. Her kan I blive klogere på, hvordan I som kommune kan gøre en indsats for, at flere børn og unge med funktionsnedsættelser og særlige behov får et aktivt fritidsliv – og hvorfor det giver mening at bruge ressourcer på. Der er bl.a. anbefalinger til tiltag internt i kommunen, særligt omkring at styrke det tværfaglige samarbejde. Desuden er der forslag til udadrettede initiativer for foreninger og familier med fokus på fritidsvejledning.

Læs en digital version af kataloget her

Kontakt sumh@sumh.dk, hvis du ønsker at få tilsendt kataloget i trykt form.