TIL KOMMUNER


TIL KOMMUNER

I projekt Fælles om Fritiden har vi samarbejdet med 9 kommuner for at hjælpe flere børn og unge med handicap til et aktivt fritidsliv. Det er der kommet en masse spændende erfaringer ud af, som vi gerne vil dele til glæde og gavn for andre kommuner.

INSPIRATIONSKATALOG: Få inspiration og konkrete metodeværktøjer i vores katalog til kommuner, hvor der bl.a. er beskrevet metoder til fritidsvejledning og tværfagligt samarbejde på området.

VÆRKTØJER: Vær også opmærksom på, at vi har udviklet en række værktøjer til inklusion af børn og unge med handicap i fritidslivet, både til brug for kommuner, foreninger og forældre. Især kan Fritidsluppen, et samtaleredskab til fritidsvejledning, være relevant for kommuner. Få overblik over hele værktøjskassen her.

SPARRING OG KONSULENTYDELSER: Her kan I blive klogere på, hvordan I som kommune kan bruge SUMH til sparring og konsulentydelser relateret til handicap- og fritidsområdet.