Inklusionslege

Et rummeligt fællesskab er noget alle er sammen om at skabe. Selvom træneren/ aktivitetslederen er en central person i forhold til at skabe et trygt, sjovt og lærerigt fællesskab omkring fritidsaktiviteten, så er fællesskabet noget, der skabes af alle – både børn og voksne.

I projekt Fælles om Fritiden har unge med handicap – inklusionsambassadørerne – lavet inklusionslege for børn og unge i foreninger og på skoler for at skabe dialog om, hvordan man sammen kan skabe et rummeligt fællesskab. Inklusionslege er teambuilding med fokus på accept af forskellighed og fællesskab blandt foreningens børn. Formålet er at give børnene inspiration til at være gode kammerater overfor hinanden med de forskellige behov og udfordringer, de hver især har

Du er velkommen til at gøre brug af inklusionslegene gennem guiden her. Kontakt SUMH, hvis du er interessseret i at få besøg af unge med handicap, der faciliteterer inklusionslegene.