Inklusionslege

Et rummeligt fællesskab er noget alle er sammen om at skabe. Selvom træneren/ aktivitetslederen er den vigtigste person i forhold til at skabe et trygt, sjovt og lærerigt fællesskab omkring fritidsaktiviteten, så er fællesskabet noget, der skabes af alle – både børn og voksne.

Fælles om Fritiden tilbyder inklusionslege til foreninger/ aktivitetsudbydere i samarbejdskommunerne. Inklusionslege er workshops for alle foreningens børn, hvor der sættes fokus på den måde, man er sammen omkring aktiviteten – selvom man er forskellige og har forskellige behov.

Inklusionslege aftales og tilrettelægges individuelt med de foreninger/ aktører, der deltager i projektet. Inklusionslege kunne for eksempel foregå over 2-3 måneder, hvor SUMH 2-3 gange besøger foreningen sammen med Inklusionsambassadørerne som er frivillige rollemodeller fra SUMH. Besøget finder sted i det tidsrum, hvor foreningens aktivitet i forvejen foregår, således at f.eks. den første halve time kan bruges på inklusionslege, hvorefter selve foreningsaktiviteten kan gå i gang.

Inklusionslegene trækker på SUMHs erfaringer fra skoleoplysningsarbejde og tilpasses en foreningskontekst. De kan f.eks. tilrettelægges med følgende elementer:

En kort personlig fortælling fra en ung rollemodel med handicap om at være med i et fritidsfællesskab, og hvad det betød for ham/ hende at være med – gerne fritidserfaringer, der ligner foreningens.
En idé-genereringsøvelse, hvor børnene sammen finder på gode måder at være en god kammerat for hinanden i netop deres fritidstilbud – f.eks. ud fra forskellige cases, der illustrerer forskellighed: et nyt barn der vil starte op, et barn der har et handicap, et barn der er genert, etc.
En deltagerinddragende øvelse, hvor børnene sammen laver spilleregler for deres måde at være sammen på i fritidsaktiviteten.
Efter inklusionslegene får foreningens trænere redskaber til opfølgning.

Læs mere om Inklusionsambassadørerne her.

Ønsker du eller din forening at høre mere så kontakt os her.