Hotline


Hotline

Fælles om Fritiden har en gratis hotline, som kan anvendes af både frivillige fritidsguider, foreninger og forældre til børn med handicap i samarbejdskommunerne.

I den anden ende af røret møder du Fælles om Fritidens projektleder og projektmedarbejder i Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Vi har erfaring med foreningslivet, inklusion af børn og unge med handicap i fritiden, tilgængelighed, frivillighed – samt coachende supervision indenfor disse områder.

Brug af Hotline er helt anonymt, men typisk vil vi spørge hvilken kommune du bor i, så vi kan dokumentere hvilke behov for støtte og vejledning der findes på fritids- og inklusionsområdet.

Hotline er åben i hverdage mellem kl. 9-16 på tlf. 30 69 60 59. Ringer du udenfor dette tidsrum så læg en besked, så vi kan kontakte dig.

Du kan også skrive til faellesomfritiden@sumh.dk.