Foreningskurser og supervision

De fleste foreninger møder børn med særlige behov i deres aktiviteter. Nogle gange er det tydeligt når et barn har et handicap og nogle gange er der tale om en diagnose, som man ikke kan se, men som alligevel skaber udfordringer for barnet og foreningen.

Fælles om Fritiden er et gratis tilbud om råd og vejledning til at skabe god inklusion og rummelighed i din forening. I Fælles om Fritiden arbejder vi på at alle børn skal kunne gå til noget. Derfor tilbyder vi, at klæde din forening på til at skabe gode rammer for børn med og uden handicap og diagnoser.

Fælles om Fritiden tilbyder:

 

Gratis kursus til trænere og aktivitetsledere:

På kurset bliver I introduceret til, hvorfor børn med særlige behov kan have svært ved at indgå på et almindeligt hold, og hvad I som trænere/ ledere kan gøre for at gøre det lettere. Vi kommer blandt andet ind på, hvad det vil sige, at have ADHD, autisme eller andre diagnoser og handicap – og hvad det betyder for et barns deltagelse på netop dit hold. Undervejs på kurset vil I få konkrete råd til at håndtere udfordringer med inklusion. Hvis I har eksempler på svære situationer eller dilemmaer, som I gerne vil vende, får vi også tid til det. Vi kommer blandt andet til at lægge vægt på:

  • Tips og redskaber til at gøre jeres hold rummeligt for børn med og uden særlige behov.
  • Vejledning i håndtering af konflikter og udfor­dringer ved inklusion på holdet.
  • Råd til forældresamarbejde ift. børn med særlige behov.
  • Råd og redskaber til at skabe tilgænge­lighed inden for de ressourcer I har til rådighed i klubben/ foreningen.
  • Vejledning om hensynet til det enkelte barn og fællesskabet som helhed
  • Relevant viden om handicap, diagnoser og kroniske sygdomme

 

Gratis teambuilding og inklusionslege for foreningens børn

Inklusionslege er teambuilding med fokus på accept af forskellighed og fællesskab blandt foreningens børn. Hvis I ønsker inklusionslege i foreningen, får I besøg af unge som selv har et handicap og har erfaring med at være foreningsaktive sammen med børn uden handicap. Formålet er at give børnene inspiration til at være gode kammerater overfor hinanden med de forskellige behov og udfordringer, de hver især har.  Inklusionslege tilrettelægges efter jeres behov og ønsker.

 

Gratis supervision og rådgivning

Fælles om Fritiden har en gratis hotline, som kan anvendes til rådgivning og sparring om inklusion af børn med handicap og diagnoser i fritiden. Har du stået i en svær situation, som du ønsker at vende, eller søger du et godt råd til din forening, så ring til os.

 

Hotline er åben i hverdage mellem kl. 9-16 på tlf. 30 69 60 59. Ringer du udenfor dette tidsrum så læg en besked, så vi kan kontakte dig. Du kan også skrive til faellesomfritiden@sumh.dk