TIL FORENINGER
En mangfoldig forening er en stærk forening

På fællesomfritiden.dk kan du blive klogere på, hvorfor og hvordan man som forening kan blive mere rummelig og være et sted, hvor der er plads til alle slags børn og unge. Mangfoldighed i foreningslivet gavner bredt og er ikke kun til for de der har svært ved at passe ind i smalle rammer.

I videoen øverst på siden kan du høre Mads’ og Ann-Chatrines personlige erfaringer med foreningsliv, og hvorfor det giver mening at skabe plads til alle børn og unge. Undertekster kan tilvælges i afspillingsvinduet.

Hvordan kan vi arbejde med mangfoldighed i vores forening?

Gennem projekt Fælles om Fritiden har SUMH samarbejdet med en lang række forskellige foreninger for at give flere børn og unge med handicap et aktivt fritidsliv, hvor de føler sig som en del af fællesskabet. Vi har udviklet nogle værktøjer, som I frit kan anvende i jeres arbejde med mangfoldighed. I kan også kontakte os og få tilbud om kurser og supervision.

INSPIRATIONSKATALOG: I dette katalog kan foreninger blive klogere på, hvordan man kan rumme børn og unge med funktionsnedsættelser og særlige behov i sine aktiviteter – og hvorfor det giver mening at gøre det.

VÆRKTØJER: Vær også opmærksom på, at vi har udviklet en række værktøjer til inklusion af børn og unge med handicap i fritidslivet – både til brug for foreninger, forældre og kommuner. Især kan SUMHs inklusionslege være en god måde at sætte rummelighed på dagsorden i foreningen i børnehøjde. Få overblik over hele værktøjskassen her.

FORENINGSKURSER OG SUPERVISION: SUMH har stor viden om handicap- og fritidsområdet, som vi gerne deler ud af. Her kan du se mere om mulighederne for sparring og kurser.