Til foreninger


Til foreninger

Gennem projekt Fælles om Fritiden har SUMH samarbejdet med en lang række forskellige foreninger for at give flere børn og unge med handicap et aktivt fritidsliv, hvor de føler sig som en del af fællesskabet. Her kan du som forening få del i de mange erfaringer og værktøjer, vi har opbygget.

INSPIRATIONSKATALOG: I dette katalog kan foreninger blive klogere på, hvordan man kan rumme børn og unge med funktionsnedsættelser og særlige behov i sine aktiviteter – og hvorfor det giver mening at gøre det.

VÆRKTØJER: Vær også opmærksom på, at vi har udviklet en række værktøjer til inklusion af børn og unge med handicap i fritidslivet – både til brug for foreninger, forældre og kommuner. Især kan SUMHs inklusionslege være en god måde at sætte rummelighed på dagsorden i foreningen i børnehøjde. Få overblik over hele værktøjskassen her.

FORENINGSKURSER OG SUPERVISION: SUMH har stor viden om handicap- og fritidsområdet, som vi gerne deler ud af. Her kan du se mere om mulighederne for sparring og kurser.