Skab netværk med andre forældre

Hvorfor netværk?

For at børn og unge med særlige behov kan være aktive i fritiden, kræver det forældreopbakning. Men som forældre kan man mangle både viden, netværk og overskud til at støtte aktivt op om den unges fritidsliv. Det kan derfor være en fordel for forældre at danne netværk med andre, som også har børn med særlige behov. I et forældrenetværk kan man fx:

  •  Vidensdele om gode fritidstilbud i lokalområdet
  • Sparre om hvordan man bedst kan bakke op om barnet/ eller den unges fritidsdeltagelse
  • Få talerum og møde forståelse for udfordringer og sejre
  • Etablere netværk, venskaber og aktiviteter sammen med andre familier
  • Skabe kontakt og dialog med kommunen

 

Hvordan gør du?

I SUMH har vi arbejdet med Forældreforum i 9 kommuner, og har på den baggrund samlet nogle gode råd til, hvordan man kan danne netværk mellem forældre til børn med funktionsnedsættelser og særlige behov.

I dette katalog (s. 14-20) finder du mere information om, hvad forældreforum er, og hvordan du kan blive en del af forældrenetværk.

Du er velkommen til at kontakte SUMH for spørgsmål og sparring omkring forældreforum.

Du kan også høre Kristinas erfaringer med forældreforum i videoen øverst på siden, og få inspiration til hvordan et forældrebåret netværk kan etableres, organiseres og drives – og hvad man får ud af det. Du kan tilvælge undertekster i afspillingsvinduet.