TIL BØRN, UNGE & FORÆLDRE
Et aktivt fritidsliv er vigtigt for alle børn og unge

I SUMH vil vi gerne opfordre alle børn & unge – og ikke mindst deres forældre – til at prøve kræfter med en aktiv fritid. Selvom det kan være forbundet med mange barrierer at komme i gang, så er det alligevel utrolig vigtigt at arbejde målrettet på at få gode erfaringer i fritiden.Det styrker nemlig både barnets eller den unges selvtillid og kompetencer at få gode oplevelser med selvvalgte aktiviteter og fællesskaber.

I videoen øverst på siden her kan du høre Mads og Ann-Cathrine fortælle deres personlige fortællinger, om hvordan og hvorfor man som forælder til børn med særlige behov, bør sigte efter at give sit barn et aktivt fritids og foreningsliv. Du kan tilvælge undertekster i afspillingsvinduet.

Få inspiration

På fællesomfritiden.dk kan du klikke dig rundt og finde inspiration og redskaber til at støtte dit barn eller din unge i at få et aktivt fritidsliv. Du kan for eksempel finde følgende:

INSPIRATIONSKATALOG: I dette katalog målrettet forældre kan du bl.a. finde inspiration og konkrete metoder til, hvordan du kan støtte dit barn i at få et aktivt fritidsliv, samt hvordan du kan finde støtte og sparring fra forældre i lignende situationer gennem forældreforum.

FORÆLDREFORUM: Her kan du finde tips og råd til at lave forældreforum, som er netværk for forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser og særlige behov.

VÆRKTØJER: Vær også opmærksom på, at vi har udviklet en række værktøjer til inklusion af børn og unge med handicap i fritidslivet – både til brug for forældre, foreninger og kommuner. Især kan Fritidsluppen, et samtaleredskab til at finde den rette fritidsaktivitet, være relevant for børn og forældre. Få overblik over hele værktøjskassen her.

Du er altid velkommen til at kontakte SUMH, hvis du har spørgsmål og ønsker sparring.