Forældreforum


Forældreforum

Fælles om Fritiden laver også forældreaktiviteter, hvor vi inviterer forældre til Forældreforum. Her kan I bl.a. møde ligesindede forældre og frivillige fra foreningslivet, høre unge rollemodellers oplæg om aktiv deltagelse i fritidsaktiviteter og få gode råd til, hvordan I kan hjælpe jeres barn i gang med en aktiv fritid. Der bliver serveret aftensmad til møderne.

Skriv til faellesomfritiden@sumh.dk for at høre hvornår der er Forældreforum tæt på jer.