Forældreforum


Forældreforum

Forældreforum går ud på at danne netværk mellem forældre til børn med funktionsnedsættelser og særlige behov. I dette katalog (s. 14-20) finder du mere information om, hvad forældreforum er, og hvordan du kan blive en del af forældrenetværk.

Du er velkommen til at kontakte SUMH for spørgsmål og sparring omkring forældreforum.