Til børn og forældre

Ud fra vores erfaringer med projekt Fælles om Fritiden vil SUMH gerne hjælpe børn med funktionsnedsættelser og særlige behov til et aktivt fritidsliv. Desuden vil vi gerne støtte og inspirere forældre og pårørende, både hvad angår barnets fritidsliv og i det hele taget.

INSPIRATIONSKATALOG: I dette katalog målrettet forældre kan du bl.a. finde inspiration og konkrete metoder til, hvordan du kan støtte dit barn i at få et aktivt fritidsliv, samt hvordan du kan finde støtte og sparring fra forældre i lignende situationer gennem forældreforum.

FORÆLDREFORUM: Her kan du finde tips og materialer til at lave forældreforum, som er netværk for forældre til børn og unge med funktionsnedsættelser og særlige behov.

VÆRKTØJER: Vær også opmærksom på, at vi har udviklet en række værktøjer til inklusion af børn og unge med handicap i fritidslivet – både til brug for forældre, foreninger og kommuner. Især kan Fritidsluppen, et samtaleredskab til at finde den rette fritidsaktivitet, være relevant for børn og forældre. Få overblik over hele værktøjskassen her.

Du er altid velkommen til at kontakte SUMH, hvis du har spørgsmål og ønsker sparring.