RED BARNETS KONFERENCE OM ET AKTIVT FRITIDSLIV

Den 12. marts deltog Fælles om Fritiden i konferencen ”Hvordan sikrer vi børn i udsatte byområder et aktivt fritidsliv?”. Konferencen blev arrangeret og afholdt af Københavns Kommune i samarbejde med Red Barnet. Til konferencen deltog flere prominente skikkelser indenfor socialområdet, og blandt andre børne- og socialminister Mai Mercado var at finde på gæstelisten.

Dagen blev brugt på flittig erfaringsdeling, åben dialog og oplæg fra blandt andre leder af Center for Ungdomsstudier, Søren Østergaard. Konferencen gav grobund for megen overvejelse, og vi blev i Fælles om Fritiden klogere på, hvordan foreningslivet kan trives i udsatte byområder. Hertil satte Fælles om Fritiden fokus på handicapområdet, og gjorde de andre deltagere klogere på, hvordan man tænker børn og unge med handicap, diagnoser eller kroniske sygdomme med ind i ligningen.

Fælles om Fritiden siger tak for en lærerig dag.