OM SAMMENSLUTNINGEN AF UNGE MED HANDICAP

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) er en politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap. SUMHs vision er, at alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker. Vores arbejde består først og fremmest i at sikre unge med handicap medindflydelse og repræsentation i samfundet. Det gør vi ved at styrke vores medlemsorganisationers virke, arbejde politisk og udvikle nye projekter og initiativer, der sætter unge med handicap i front som de ressourcer, de er.

SUMH har i mange år arbejdet med frivillighed og foreningsliv. Det er et vigtigt område for os, fordi alle unge skal have mulighed for et rigt friluftsliv, hvor de dyrker deres interesser sammen med andre unge, indgår i ligeværdige fællesskaber og udøver medborgerskab i samfundet med de mange ressourcer, de har at byde på.

Du kan læse mere om SUMH og finde links til alle SUMHs medlemsorganisationer på www.sumh.dk

Du kan altid kontakte SUMH med henblik på at få tilrettelagt et kursus eller et udviklingsforløb vedrørende øget mangfoldighed.
Kontakt os på mail: sumh@sumh.dk for at få et tilbud.