Præsentation


Præsentation

Fælles om Fritiden er et partnerskabsprojekt mellem Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og 9 samarbejdskommuner. Projektet er støttet af SATS-Puljen og varer 3 år fra 2016-2018. Samarbejdet med kommunerne har løbende opstart og alle kommuner får som minimum 1 års projektsamarbejde. Du kan læse mere om, hvem der er med i projektet her.

Fælles om Fritiden har til formål at styrke inklusion af børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme i fritidsfællesskaber. Projektet arbejder med muligheder og barrierer for en aktiv fritid hos både børn med og uden handicap, foreninger og forældre til børn med handicap. Det sker gennem fire indsatser, som alle foregår lokalt i de enkelte samarbejdskommuner:

  • Etablering af frivillig fritidsguidning med henblik på at guide børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme til en fritidsaktivitet.
  • Forældreforum med henblik på at skabe netværk blandt forældre til børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme, og klæde dem på til at understøtte deres børns inklusion i fritidsaktiviteter.
  • Foreningssupervision med henblik på at klæde foreninger på til at styrke inklusionen af børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme i deres fritidstilbud.
  • Inklusionslege for foreningernes børn med henblik på at skabe interesse og forståelse for forskellighed og mangfoldighed i foreningsfællesskaberne.

Fælles om Fritiden arbejder målrettet på, at projektets indsatser forankres lokalt, så foreninger, forældre og børn oplever stærke og inkluderende fritidsfællesskaber der, hvor de bor.

Sammenslutningen af Unge Med Handicap er en paraplyorganisation for alle unge med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme. SUMH arbejder med projekter, der styrker børn og unge med handicaps deltagelse i samfundet. SUMH har målrettet arbejdet med fritidsliv og frivillighed siden 2012.

Læs mere om SUMH her.