Om projekt Fælles om Fritiden


Om projekt Fælles om Fritiden

Fælles om Fritiden er et partnerskabsprojekt mellem Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og 9 samarbejdskommuner*, der har kørt i 3 år fra 2016-2018. Projektet blev støttet af SATS-puljen og har haft til formål at styrke inklusion af børn og unge (6-16 år) med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme i fritidsfællesskaber.

På hjemmesiden her kan du læse om erfaringerne fra projektet og gøre brug af de mange spændende materialer, der er kommet ud af det – både for børn og forældre, foreninger og kommuner. Du er også meget velkommen til at kontakte SUMH for sparring og konsulentydelser inden for handicap-og fritidsområdet.

 

Projektets metoder og aktiviteter

Projekt Fælles om Fritiden har arbejdet med muligheder og barrierer for en aktiv fritid hos både børn med og uden handicap, foreninger og forældre til børn med handicap. Det er sket gennem fire indsatser, som alle er foregået lokalt i de enkelte samarbejdskommuner:

  • Etablering af fritidsguidning med henblik på at guide børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme til en fritidsaktivitet, både gennem frivillige og kommunale fritidsguider.
  • Forældreforum med henblik på at skabe netværk blandt forældre til børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme, og klæde dem på til at understøtte deres børns inklusion i fritidsaktiviteter. Læs mere om forældreforum her.
  • Foreningssupervision med henblik på at klæde foreninger på til at styrke inklusionen af børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme i deres fritidstilbud. Læs mere om foreningssupervision her.
  • Inklusionslege for børn i foreninger og på skoler med henblik på at skabe interesse og forståelse for handicap, forskellighed og mangfoldighed. Læs mere om inklusionslege her.

 

Om SUMH

Sammenslutningen af Unge Med Handicap er en paraplyorganisation for alle unge med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme. SUMH arbejder bl.a. med projekter, der styrker børn og unge med handicaps deltagelse i samfundet. Læs mere om SUMH her.

 

* De 9 samarbejdskommuner var Allerød, Dragør, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Høje Taastrup Rudersdal og Slagelse Kommune.