Inklusionsambassadørerne

I projekt Fælles om Fritiden blev der uddannet en gruppe frivillige inklusionsambassadører til at tage ud som ambassadører i projektets mange aktiviteter og være med til at sætte inklusion på dagsordenen. Inklusionsambassadørerne er unge med forskellige former for handicap, der gerne vil dele deres erfaringer og på den måde være med til at bidrage til, at alle børn får mulighed for at få et aktivt fritidsliv.

Inklusionsambassadørerne har bl.a:

  • deltaget på temaaftner eller workshops for trænere/instruktører i foreninger/hos fritidsudbydere, hvor de holdt oplæg om egne erfaringer med fritidsliv og inklusion samt faciliterede forskellige øvelser for deltagerne.
  • lavet inklusionslege for børn ude i foreninger og på skolerm, hvor ambassadørerne med udgangspunkt i forskellige lege og øvelser ledte børnenes opmærksomhed hen imod, hvordan man bliver opmærksom på hinandens styrker, og hvordan man kan få alle med i en fællesskabet, så ingen føler sig udenfor.
  • holdt oplæg for forældre til forældrenetværksmøder, hvor de har fortalt om deres egne erfaringer med at gå til noget i fritiden, og om hvordan de har oplevet inklusion i fritidslivet.

Inklusionsambassadørerne er stadig aktive efter projektets afslutning. Hvis du er interesseret i at få besøg af dem, så skriv til sumh@sumh.dk