Inklusionsambassadørerne

Inklusionsambassadørerne er Fælles om Fritidens korps af frivillige, der er uddannet til at tage ud som ambassadører i Fælles om Fritidens mange aktiviteter og være med til at sætte inklusion på dagsordenen. . Inklusionsambassadørerne er unge med forskellige former for handicap og fælles for Inklusionsambassadørerne er, at de alle sammen er engagerede unge, der gerne vil dele deres erfaringer og på den måde være med til at bidrage til, at alle børn får mulighed for at få et aktivt fritidsliv.

Inklusionsambassadørerne kommer bl.a. til at:

  • deltage på temaaftner eller workshops for trænere/instruktører i foreninger/hos fritidsudbydere, hvor ambassadørerne kan holde oplæg om egne erfaringer med fritidsliv og inklusion samt facilitere forskellige øvelser for deltagerne.
  • lave inklusionslege for børn ude i foreninger/hos fritidsudbydere, hvor ambassadørerne med udgangspunkt i forskellige lege og øvelser leder børnenes opmærksomhed hen imod, hvordan man bliver opmærksom på hinandens styrker og hvordan man kan få alle med i en leg, så ingen føler sig uden for.
  • holde oplæg for forældre til forældrenetværksmøder, hvor de fortæller om deres egne erfaringer med at gå til noget i fritiden og om hvordan det de har oplevet inklusion i fritidslivet.

Derudover kommer Inklusionsambassadørerne også til at deltage på diverse andre Fælles om Fritiden arrangementer.

Vil du have besøg af Inklusionsambassadørerne? Skriv til faellesomfritiden@sumh.dk