Bliv fritidsguide

Som frivillig fritidsguide i Fælles om Fritiden hjælper du et barn med særlige behov med at få en god og tryg start på et aktivt fritidsliv. Børnenes særlige behov kan være mangeartede, men overordnet set er Fælles om Fritidens målgruppe børn med handicap, diagnoser og kroniske sygdomme.

Ved at engagere dig i Fælles om Fritiden kan du være med til at gøre fritidslivet mere tilgængeligt og bidrage til, at alle børn får mulighed for at opleve det fantastiske fællesskab og de mange succesoplevelser, som fritidsaktiviteter kan byde på. Således kan du lave relationsarbejde, der gør en kæmpe forskel for det enkelte barn, dets trivsel og dets familie.

Fritidsguideforløbet kort fortalt

Fritidsguideforløbet er en 1:1 relation, hvor du som fritidsguide blive matchet med et barn og dets familie, for at hjælpe barnet med at få en aktiv fritid.

Udgangspunktet for forløbet er barnets ønsker og behov og som fritidsguide hjælper du familien med at finde frem til, hvilke fritidsaktiviteter der kunne være gode for barnet og undersøger de forskellige muligheder i lokalområdet. Når den ønskede aktivitet er fundet kontaktes foreningen/aktivitetsudbyderen og du tager med barnet til fritidsaktiviteten og understøtter, at barnet får et godt første møde med aktiviteten.

Lokal fritidsguidegruppe

Som fritidsguide i Fælles om Fritiden bliver du en del af den lokale fritidsguidegruppe i din kommune. I hver gruppe er der en fritidsguidekoordinator, som bl.a. har det overordnede ansvar for frivilliggruppen og matchet mellem børn og fritidsguider. Fritidsguidekoordinatoren er din lokale kontaktperson og indkalder jævnligt dig og de resterende fritidsguider i din kommune til frivilligmøder.

Når du melder dig som frivillig kommer du igennem en frivilliguddannelse som Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) laver i samarbejde med fritidsguidekoordinatoren og andre lokale samarbejdspartnere. Her får du faglig indsigt i handicapområdet, bliver undervist i arbejdet med målgruppen og får forskellige redskaber og værktøjer, som du kan bruge i dit møde med børn, forældre og foreninger. Løbende arrangerer SUMH forskellige kompetenceudviklende kurser for alle fritidsguider, som dykker dybere ned i f.eks. specifikke tematikker eller konkrete redskaber.

I øjeblikket har du mulighed for at være fritidsguide i ni forskellige kommuner på Sjælland:

  • Fredensborg
  • Furesø
  • Gentofte
  • Høje Taastrup
  • Rudersdal
  • Slagelse
  • Frederikssund
  • Allerød
  • Dragør

Find kontaktoplysningerne på din lokale fritidsguidekoordinator her: Hvem er med?

I ovenstående film kan du høre Sidsel fortælle om, hvordan det er at være fritidsguide. Sidsel var fritidsguide i projekt Foreninger For Alle, som er forløberen til Fælles om Fritiden.