INKLUSIONSAMBASSADØRER TIL INSPIRATIONSDAG FOR FORENINGER

Den 25. november 2017 blev der afholdt den første tværgående inspirationsdag for foreninger i Hillerød. På dagen deltog ca. 80 foreningsfolk og der var lagt op til, at foreningerne på tværs af foreningstyper kunne mødes og tale om fælles udfordringer. Efter et indledende fælles oplæg fra Ingerfair havde deltagerne mulighed for at vælge sig ind på 6 forskellige faglige oplæg. Fælles om Fritidens Inklusionsambassadører var inviteret med som oplægsholdere for ét af disse oplæg. Her fortalte Aina og Frederik om mangfoldighed i foreninger og om hvordan foreninger kan skabe rummelige fællesskaber som alle – også børn og unge med særlige behov – kan være en del af. Disse fællesskaber kan blandt andet skabes ved at lave inklusionslege i foreningerne, hvor der sættes fokus på børnenes ligheder og styrker samt på, hvordan man kan være en god kammerat. Det er Fælles om Fritidens Inklusionsambassadører, som er unge med handicap, der laver inklusionslegene. Du kan læse mere om inklusionslegene her.

Inspirationsdagen for foreninger var arrangeret af Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), Børne- og Ungdomsorganisationers Samråd (BUS), Kulturlivet og Frivilligcenter Hillerød.

Billedet er fra Hillerødpostens artiklen om arrangementet.