HVAD KAN DU BRUGE DENNE HJEMMESIDE TIL?

Fællesomfritiden.dk er SUMHs samlede informationsportal om fritidsliv og foreningsliv. Hjemmesiden indeholder i øjeblikket primært tilbud, viden og værktøjer, som blev udviklet under projekt “Fælles om Fritiden”. Desuden finder du information særligt målrettet kommuner, forældre og børn/ unge, samt foreninger.

På sigt vil siden blive opdateret med information, som omhandler unges deltagelse i foreningslivet som både deltagere og frivillige, samt flere redskaber og viden om, hvordan man i praksis skaber mangfoldighed i foreningslivet og ligeværdige fællesskaber, hvor unge med handicap indgår som den ressource, de er.

Ønsker du at høre om mulighederne for et samarbejde, konsulentopgaver eller vidensdeling, kan du kontakte Sammenslutningen af Unge Med Handicap på sumh@sumh.dk eller tlf. 92 15 26 17