INKLUSIONSKURSUS HOS FARUM FAMILIESVØM

I februar bød Farum Familiesvøm os indenfor til et 3 timers kursus for deres trænere.  De ville gerne lære noget om inklusion og det at rumme børn med særlige behov på et hold.

På kurset talte vi om hvorfor nogle børn med særlige behov, kan have svært ved at indgå på et almindeligt hold, og hvad man som træner kan gøre for at gøre det lettere. Vi kom blandt andet ind på, hvad det vil sige, at have et handicap – og hvad det betyder for et barns deltagelse på trænernes svømmehold. Trænerne havde masser af gode erfaringer og gik hjem med:

  • Tips og tricks til at gøre deres hold rummeligt for alle børn med og uden særlige behov.
  • Inspiration til håndtering af konflikter og udfor­dringer ved inklusion på holdet.
  • Råd til forældresamarbejde og involvering.
  • Råd og redskaber til god kommu­nikation og pædagogisk tilgænge­lighed inden for de ressourcer og rammer de har til rådighed i foreningen.
  • Vejledning omkring hensynet til det enkelte barn og fællesskabet som helhed.
  • Viden om handicap, diagnoser og kroniske sygdomme – med fokus på psykiske, sociale og kognitive handicap.

Stort tak til Farum Familiesvøm og de ca. 15 unge trænere, som deltog! Det er sejt, når frivillige i foreningslivet har lyst til at rumme alle børn!

Foreninger kan gratis få besøg af Fælles om Fritidens konsulenter. Kontakt os for mere information!