FORANKRINGSWORKSHOP FOR DE FØRSTE SAMARBEJDSKOMMUNER

Torsdag d. 16. november havde Fælles om Fritiden inviteret alle de første samarbejdskommuner i projektet til forankringsworkshop. Furesø Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Fredensborg Kommune deltog i workshoppen, som bød på både en overordnet status på projektet og gode snakke om, hvad der lokalt er muligt at forankre i de forskellige kommuner.

Nogle steder er der meget fokus på at forankre netværksaktiviteterne for forældre, mens der andre steder vil fokuseres mere på arbejdet med foreningerne ift. at understøtte det rummelige foreningsliv. Overordnet set er der over hele linjen stor interesse for at forankre det tværgående samarbejde i kommunerne og den opmærksomhed mod børn og unge med handicap, som projektet har været med til skabe. Workshoppen blev afsluttet med fælles frokost.

I forlængelse af workshoppen udarbejdes der er lokal forankringsplan for hver af de enkelte kommuner. Forankringsplanen skal fungere som ledende arbejdsplan for det sidste ca. halve år, som kommunerne har tilbage i projektet.

Vi ser frem til at få rundet arbejdet med de første samarbejdskommuner godt af og få skabt initiativer, der kan fortsætte udover projektperioden!