FORÆLDREFORUM I RUDERSDAL OG FREDENSBORG

Fælles om Fritiden har i løbet af de sidste to uger afholdt sine første to Forældreforumsarrangementer og det har været nogle super gode oplevelser, hvor vi har en mødt en masse interesserede og engagerede forældre til børn og unge med handicap.
De to arrangementer har været lidt forskelligt opbygget, da tidsrammen var forskellig, men ved begge arrangementer var der planlagt en introduktion til projekt Fælles om Fritiden og til det lokale fritidsliv. Løbende var der desuden god tid til erfaringsdeling blandt de fremmødte forældre. I Rudersdal deltog der derudover to unge kvinder med handicap, der begge er frivillige i SUMH. Kvinderne delte deres oplevelser og erfaringer med fritidslivet med forældrene og svarede på spørgsmål.

I Fredensborg foregik mødet på Kokkedal Skole, mens mødet i Rudersdal foregik på Kulturcenter Mariehøj i samarbejde med Forældreforeningen i Rudersdal.

Vi fortsætter med planlægningen af fremtidige Forældrefora og ser frem til mange flere Forældreforumsarrangementer i alle vores samarbejdskommuner!