CENTER FOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE

I september deltog Fælles om Fritiden på en række netværksmøder afholdt af Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Her kunne kommunale frivilligkonsulenter og deres kollegaer fra hele landet høre projektets erfaringer med, hvordan flere børn og unge med særlige behov kan få større trivsel gennem et aktivt fritidsliv. Ikke mindst kom der en masse gode inputs til, hvordan man kan arbejde videre i kommunerne med den gode sag i samarbejde med civilsamfundet.